Header waarom
Header waarom

WAAROM
DE VERSPILLINGSFABRIEK?

EWalvisch 230316 DeVerspillingsfabriek 024

Verspilling in de wereld

Alleen al in Nederland gooien producenten, verwerkers, horeca en supermarkten jaarlijks voor 2,5 miljard euro aan voedsel weg. Een groot deel van deze verliezen wordt nog wel nuttig gebruikt, bijvoorbeeld als veevoer. Maar ook de consument doet net zo hard mee aan voedselverspilling, zo'n vijftig kilo per jaar per persoon. Wat goed is voor ook nog eens 2,5 miljard. Te veel ingekocht, te lang bewaard, te veel gekookt of gewoon niet lekker.

Voedselverspilling in huishoudens en restaurants samen is verantwoordelijk voor ongeveer 3,5 procent van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen van de gemiddelde consument. Aan de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland draagt voeding als geheel voor bijna 30 procent bij.

Verder vergroot het weggooien van eten de afvalberg. De milieugevolgen zijn afhankelijk van de manier waarop afval verwerkt wordt. Ondanks dat we afval scheiden, komt ruim 90 procent van weggegooid eten terecht bij het huishoudelijk restafval dat wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties.

Daarom de Verspillingsfabriek

2016 03 10 19.24.59

Er was eens...

Vijf jaar geleden tijdens een no-waste-diner dat werd verzorgd door cateraar Hutten, werd de vuist op tafel geslagen. Directeur Bob Hutten daagde de zaal met agrarische productiebedrijven en leveranciers uit om hun reststromen naar ons te brengen zodat er iets lekkers van gemaakt kon worden. De eersten die zich aandienden waren veertien PLUS Supermarkten. Vanuit hun winkels werden vaak producten weggegooid die niet meer goed genoeg waren om in de schappen te leggen, maar eigenlijk nog prima te consumeren waren. Samen met de Wageningen Universiteit (WUR) en FoodSquad, het innovatiecentrum van Hutten, werden de eerste verspilde soepen ontwikkeld. Onder de naam OverLekker kregen de overgebleven tomaten een nieuw leven in de vorm van een soep. En dat smaakte naar meer. Véél meer. Want voedselverspilling is een grootschalig probleem. Opschalen was nodig en samen met de WUR en Rabobank is het idee voor De Verspillingsfabriek ontstaan. En dit is nog maar het begin...

'Voedselverspilling is een maatschappelijk probleem met economische én ecologische kosten. Daarvoor oplossingen vinden is de uitdaging voor bedrijven actief in Food&Agri (F&A). We ontmoeten steeds meer ondernemers met concrete vragen over reststromen, verspilling en hoe van 'afval' weer grondstof te maken. Circulair ondernemen is nog pionierswerk en samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten is daarom noodzakelijk. Wij zien het platform rondom De Verspillingsfabriek als een belangrijke aanjager en kennisbron voor kansen voor ondernemers in de F&A.'

Alain Cracau, Manager Business Development Rabobank

Ladder van moerman1

Circulair ondernemen

Bij circulair ondernemen gaat het om een omslag in ons denken. het gaat niet goed met de wereld, grondstoffen raken op en het probleem omtrent CO²-uitstoot blijft maar groeien, we produceren te veel afval, etc. Veel ondernemers willen hun bedrijfsrisico verminderen door meer zeggenschap te hebben over eigen grondstoffen. Allemaal redenen om over te gaan van een lineaire naar een circulaire economie. Dat is best een uitdaging!

Jaarlijks produceert Nederland zo'n 60 miljoen ton afval. Een groot deel van dat afval wordt verbrand en gestort. Bedrijven richten zich nog altijd op de nieuwe grondstoffen, recycling is niet vanzelfsprekend. De Verspillingsfabriek heeft bewust gekozen om bovenin de ladder van Moerman (zie afbeelding) te opereren. De ladder geeft de volgorde weer van wat de beste gebruiksdoelen zijn voor de voedseloverschotten. Verspilling voorkomen is natuurlijk het beste, maar als er overtollig voedsel ontstaat zou dit als eerste herbestemt moeten worden voor menselijk voedsel. Indien dat niet mogelijk is wordt het bewerkt tot veevoer of gaat het naar de biovergisting. De Verspillingsfabriek wil juist reststromen bestemd houden voor menselijke voeding, omdat dit het hoogst haalbare niveau is.


De Verspillingsfabriek in het nieuws

Contact

088 664 14 14

Mail ons

Kom langs