Nederlanders lijken
minder voeldsel te verspillen

26/05/2017 - ‘Minder voedselverspilling door Nederlandse huishoudens’ kopten de krant en diverse media deze week. We waren meteen wakker, want we proberen immers al meer dan een jaar ons steentje bij te dragen aan de bewustwording rondom voedselverspilling. In 2010 gooiden we 48 kilo per persoon per jaar weg en dat aantal is vorig jaar gedaald naar 41 kilo. Toch moeten we niet meteen een gat in de lucht springen bij deze daling…

Voor dit onderzoek onderzocht het Voedingscentrum 130 afvalzakken van Nederlandse huishoudens. 130 zakken op meer dan 7 miljoen huishoudens… dat geeft te denken. Het Voedingscentrum zelf vindt dan ook dat ze niet met statistische zekerheid kunnen zeggen dat er minder verspild wordt. Het kan dus toeval zijn dat er bij de consument nu fors minder verspild voedsel gemeten is dan in 2013.

De redactie van het KRO-NCRV-programma De Monitor belde met de auteur van het rapport, Corne van Dooren die uitleg geeft. Het cijfer van 41 kilogram is gebaseerd op een analyse van het huisvuil van 130 huishoudens en op een enquête onder huishoudens over hun wegwerpgedrag. De onzekerheid zit hem met name in de huisvuilanalyse, waarvoor de inhoud van vuilniszakken van deze 130 huishoudens is geanalyseerd. Van Dooren: 'Het kan toevallig zo zijn dat er dit keer een paar huishoudens bij zitten die echt heel laag of heel hoog zitten qua verspilling.'

In de brief die de staatssecretaris aan de Kamer heeft gestuurd, heeft hij ook een slag om de arm gehouden en geschreven dat de cijfers erop 'lijken' te wijzen dat er sprake is van een dalende trend, en dat de inspanningen om voedselverspilling tegen te gaan effect 'lijken' te sorteren. We hebben met elkaar nog genoeg werk te doen dus.

Als Verspillingsfabriek handelen we daarin niet alleen. Daarom vroegen we Toine Timmermans, programmamanager duurzame voedselketens van de Wageningen Universiteit, om een reactie op het onderzoek. Toine Timmermans: “Laten we hopen dat we inderdaad het kantelpunt hebben bereikt, en hiermee een trend naar daling van voedselverspilling in Nederland is ingezet. Iedereen weet dat we nog een weg te gaan hebben naar een circulaire voedselketen, waarbij verspilling niet meer bestaat. We zien wel de lichtpuntjes; opschaalbare initiatieven op het gebied van voorkomen, reduceren en betere verwaarding van reststromen die op het punt van doorbreken staan."

Zie ook: https://demonitor.ncrv.nl/voedselverspilling/huishoudens-lijken-minder-voedsel-te-verspillen

Header Verspillingsfabriek Nederlanders lijken minder voedsel te verspillen
Header Verspillingsfabriek Nederlanders lijken minder voedsel te verspillen

Nederlanders lijken minder voedsel te verspillen

Contact

088 664 14 14

Mail ons

Kom langs