header mvo
header mvo

Wat is nu eigenlijk 'achterstand'?

Werken met een achterstand?
Wat is dat eigenlijk?

Werken met mensen met een achterstand, maar wat is nu die achterstand? Bij De Verspillingsfabriek denken we liever vanuit competenties, wat kan iemand wel? Het stuit ons nog steeds tegen de borst dat er zoveel vooroordelen zijn over mensen met een (lichamelijke) beperking.

Het feit dat we zijn gaan geloven dat bedrijven deze mensen niet op hoefden te nemen, dat processen en procedures vertraging zouden oplopen en dat daardoor de winstgevendheid verloren zou gaan, is een asociale gedachte. Immers door geen plek in onze bedrijven te bieden, ontneem je een belangrijk bestaansrecht, namelijk dat jij met jouw talenten bij kunt dragen, dat je kunt voelen dat je er toe doet, van nut bent enzovoorts. De huidige tijd gaat over geloofwaardigheid en bezieling. Over houding nemen, over je ware identiteit laten zien.

Jouw talent laten zien?

“Zij geven jongeren een kans en zetten zich in om voor hen een goede werkplek te vinden. Het is ontzettend fijn dat de gemeente en de Verspillingsfabriek hun verantwoordelijkheid nemen.”

Jan Simons, algemeen directeur van WSD.

De Verspillingsfabriek 4 website

START Foundation

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die kansen en werk tot stand wil brengen voor mensen voor wie een baan niet vanzelfsprekend is. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om voortijdige schoolverlaters, ouderen, mensen met een handicap, vluchtelingen, mensen met een strafblad en ex-psychiatrisch patiënten. Start Foundation biedt kansen door barrières weg te nemen, en kennis en kapitaal te verstrekken aan projecten en bedrijven die een inclusieve arbeidsmarkt mogelijk maken. Directeur Jos Verhoeven: "De Verspillingsfabriek is een prachtig voorbeeld om niet alleen de verspilling van voedsel, maar ook de verspilling van talent te voorkomen. Samen met Hutten kunnen we de wereld laten zien dat 'inclusief' en duurzaam ondernemen een prima business case is. Tevens zullen we laten zien dat inclusiviteit verder gaat dan de enge definities van de Participatiewet."

1ec547b765

WSD

Ook WSD gaat zich inzetten om mensen aan het werk te krijgen in De Verspillingsfabriek. Mariska van den Berg, Manager Marketing & Verkoop WSD: 'Onze medewerkers werken overal en zijn het voorbeeld dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verder kunnen ontwikkelen in hun werk. WSD streeft naar duurzame samenwerkingsverbanden en partnerships; Hutten en De Verspillingsfabriek sluiten naadloos aan op deze visie.

Contact

088 664 14 14

Mail ons

Kom langs