Header producten
Header producten

Afval voor de een,
is grondstof voor de ander

Voedselverspilling schijf 1

Verspilling in de keten

Wereldwijd gaat een geschat aandeel van ruim 30% van al het voedsel dat geproduceerd wordt voor menselijke consumptie verloren, wat neerkomt op ongeveer 1,3 miljard ton per jaar. Voedselverspilling (daarbij inbegrepen voedselverliezen) vindt plaats in de hele keten. Schattingen uit 2007 geven aan dat in Nederland gemiddeld ongeveer 38% van al het voedsel verspild wordt: 15% wordt verspild tijdens primaire productie, 8% tijdens handel en verwerking, 5% in de retail en horeca en 10% bij de consument thuis.

Header producten

Reststroom of grondstof?

In het begin van de keten hebben het gebruik van uitgangsmaterialen en seizoensinvloeden (regenval, ziekten en plagen) effect. Daarnaast kan inadequaat transport en opslag leiden tot verspilling, bijvoorbeeld als de koude keten niet geborgd is, of vogels of knaagdieren opslagruimten weten te vinden. Ook bij de verwerking van producten wordt voedsel verspild, bijvoorbeeld door snij- en vulverliezen, maar ook door maatregelen voor het borgen van de hygiëne, zoals het schoonmaken van productielijnen. Productiefouten zoals het gebruik van verkeerde ingrediënten of verkeerde etikettering leiden vaak tot vernietiging van partijen.

Als eenmaal reststromen ontstaan dan spelen kosten vaak een belangrijke rol bij de keuzes die bedrijven maken om hun reststromen te laten hergebruiken voor humane consumptie of als veevoer. Maar ook tijd kan zorgen voor waardevermindering van verse producten en dat maakt het soms duurder dan het weggooien van die reststromen. Ondanks dat het nog prima producten zijn.

Reststromen die ontstaan tijdens de productie van onbewerkte producten, verwerking, opslag en distributie in de keten, kunnen naar De Verspillingsfabriek worden gebracht. Wij verwerken de producten weer voor humane consumptie.

Voedselverspilling ontstaat in de consumptiefase bij retailers en out-of-home-bedrijven en horeca zijn minder geschikte reststromen voor De Verspillingsfabriek. Dit zijn onregelmatige en onvoorspelbare stromen waarvan de herkomst en veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Contact

088 664 14 14

Mail ons

Kom langs