Disclaimer

De Verspillingsfabriek B.V. (Kamer van Koophandel 64695859), hierna te noemen De Verspillingsfabriek, verleent u hierbij toegang tot www.deverspillingsfabriek.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Verspillingsfabriek en derden zijn aangeleverd. De Verspillingsfabriek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Verspillingsfabriek.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Verspillingsfabriek.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Verspillingsfabriek en haar licentiegevers.

Laatst gewijzigd: 29-04-2020