Privacy- en Cookiebeleid

Deze privacyverklaring geldt voor de site www.deverspillingsfabriek, eigendom van De Verspillingsfabriek B.V., hierna te noemen De Verspillingsfabriek. De Verspillingsfabriek verklaart hiermee haar privacybeleid. Hierin wordt uiteengezet wat er met uw persoonlijke gegevens kan gebeuren bij het gebruik van deze website. De Verspillingsfabriek slaat geen gegevens van u op binnen de website. Echter deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website. Met uw bezoek aan de website, accepteert u expliciet alle voorwaarden van dit privacybeleid. Als u niet instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid, verzoekt De Verspillingsfabriek u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van en het bezoek aan deze website.

Privacy statement

De Verspillingsfabriek streeft ernaar om uw privacy te beschermen. In deze verklaring worden de stappen beschreven die wij ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u een van onze websites bezoekt.

Daarnaast wordt ingegaan op de persoonsgegevens die wij verzamelen, de doelstellingen waarvoor wij deze gegevens gebruiken en de keuzes die u heeft met betrekking tot ons gebruik van deze gegevens. In dit gedeelte wordt ook beschreven hoe wij uw persoonsgegevens beschermen. Door onze websites te bezoeken stemt u in met het verzamelen van gegevens en de gebruiksmethoden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

De gegevens die wij verzamelen

Het gaat hier om gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen. In het algemeen kunt u de websites van De Verspillingsfabriek bezoeken zonder persoonsgegevens in te voeren. Op bepaalde pagina’s vragen wij u om persoonsgegevens, zodat wij kunnen reageren op uw (aan)vraag. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen bestaan uit:

 • contactgegevens, zoals uw naam, aanspreekvorm, e-mailadres, telefoonnummer en adres;
 • gegevens waarmee onze websites worden aangepast en het gebruik ervan wordt vereenvoudigd;
 • informatieaanvragen over onze producten en services;
 • gegevens waarmee wij kunnen vaststellen welke producten en services het beste voldoen aan uw eisen;

U bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar als u dat niet doet, zijn wij mogelijk niet in staat om u de aangevraagde service te leveren.

Automatisch verzamelde gegevens

Wij verzamelen gegevens over uw bezoeken aan onze sites, waaronder de pagina’s die u bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop u klikt, de materialen die u opent en andere acties die u onderneemt op sites van De Verspillingsfabriek . Wij verzamelen ook bepaalde standaardgegevens, die door uw browser worden verzonden naar elke website die u bezoekt, zoals uw IP-adres (internet protocol), het type, de mogelijkheden en de taal van uw browser, uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop u toegang verkrijgt tot de sites en de websites waarop u een koppeling naar onze sites hebt gebruikt. Wij koppelen deze gegevens niet aan uw identiteit.

De wijze waarop wij deze gegevens gebruiken

Wij verzamelen gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen op pagina’s waar wij om uw persoonsgegevens vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het aanvragen van een offerte of voor de beantwoording van uw vragen. Deze gegevens bestaan uit contactgegevens zoals uw naam, email-adres en telefoonnummer.

Verbetering van websites

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze websites en gerelateerde producten of services van De Verspillingsfabriek te verbeteren. Daarnaast om onze websites eenvoudiger toegankelijk te maken doordat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft op te geven of door onze websites aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses.

Communicatie

Met uw toestemming kunnen wij persoonsgegevens, die wij via onze websites hebben verzameld, gebruiken om u te informeren over producten of services van De Verspillingsfabriek . Wanneer wij gegevens verzamelen die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen, bieden wij u altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u dergelijke berichten niet wilt ontvangen. Bovendien bevatten alle e-mailberichten die wij verzenden een koppeling waarmee u zich kunt afmelden, zodat u dergelijke berichten niet langer ontvangt. Als u zich afmeldt, verwijderen wij u binnen tien werkdagen uit de desbetreffende lijst.

De wijze waarop wij cookies gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw device (computer, mobiele telefoon of tablet) worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. De opgeslagen informatie in de cookies wordt verstuurd naar onze servers, waardoor gegevens uitgewisseld kunnen worden. Cookies kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt en worden onderverdeeld in verschillende soorten:

 • Functionele cookies

Deze zijn essentieel om de functionaliteit van de websites te optimaliseren.

 • Analytische cookies

Deze geven inzicht in het gebruik van de website. Hiermee kunnen we de websites blijven verbeteren. Dit heeft nauwelijks gevolg voor uw privacy.

 • Tracking cookies

Zo kunt u verbinding maken met uw sociale netwerken.

 • Reclame cookies

Hiermee worden de getoonde advertenties afgestemd op uw interesses.

Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe vaak u de sites bezoekt, het aantal bezoekers aan de sites te registreren, het gebruik van onze sites door bezoekers te bepalen en te analyseren (met inbegrip van de effectiviteit van online advertenties), gegevens op te slaan die u opgeeft (zoals uw voorkeuren) en om technische gegevens op te slaan die nuttig zijn voor uw interacties met onze websites. Wij kunnen sessiecookies (cookies die worden verwijderd wanneer uw browsersessie eindigt) gebruiken om uw gebruikers-id en elementen van uw gebruikersprofiel op te slaan, uw navigatie op onze websites te vereenvoudigen (vooral met betrekking tot het zoeken naar informatie en het plaatsen van orders) en andere gegevens op te slaan die nuttig zijn om de sessie te beheren.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. Door de meeste internetbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt doorgaans de browserinstellingen wijzigen zodat cookies worden geweigerd of een melding wordt weergegeven wanneer een cookie wordt opgeslagen op uw computer. Als u echter cookies weigert, kunt u mogelijk niet alle functies benutten van de websites van De Verspillingsfabriek.

Welke cookies gebruiken wij?

De Verspillingsfabriek maakt gebruik van verschillende soorten cookies die mogelijk gebruikt worden op deze site kunnen afkomstig zijn van Google Analytics, Google Adwords Remarketing, Bing, Youtube, Vimeo, UserVoice en Hotjar. Deze lijst is niet uitputtend omdat er dagelijks nieuwe software en dus ook cookies bedacht / gebruikt worden.


Taal

 • Categorie: Functionele cookies
 • Betekenis: Aan de hand van deze cookies onthouden wij uw taalvoorkeur. Hierdoor hoeven we u niet iedere keer te vragen in welke taal u onze websites wilt lezen.
 • Termijn: Deze cookies komen van www.deverspillingsfabriek.nl en worden na 1 jaar verwijderd.


Cookiemelding

 • Categorie: Functionele cookies
 • Betekenis: Deze cookies gebruiken wij om te onthouden of u de cookiemelding wel of niet hebt gesloten. Zonder deze cookies zal de melding niet permanent gesloten kunnen worden.
 • Termijn: Deze cookies komen van Deverspillingsfabriek.nl en worden na 1 jaar verwijderd.


Facebook

 • Categorie: Tracking cookies
 • Betekenis: Met deze cookies zien wij welke producten u bekijkt. Wij kunnen hierdoor advertenties tonen op Facebook die voor u relevant zijn. Zonder deze cookies loopt u persoonlijke aanbiedingen dus mis.
 • Termijn: Deze cookies komen van Facebook en blijven maximaal 2 jaar bewaard.


Google Analytics

 • Categorie: Analytische cookies
 • Betekenis: Wij meten met Google Analytics hoe u onze websites gebruikt. Wij kunnen bijvoorbeeld zien hoe u onze websites heeft gevonden. Deze kennis gebruiken wij om onze websites te blijven verbeteren. Zonder deze cookies missen wij uw data. Wij kunnen zo niet zien hoe u onze websites gebruikt, met het gevolg dat u langer moet wachten op verbeteringen.
 • Termijn: Deze cookies komen van Google en worden na maximaal 2 jaar verwijderd.


Hotjar

 • Categorie: Analytische cookies
 • Betekenis: Met behulp van Hotjar kunnen we registreren hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld door uw klikgedrag bij te houden. Met deze informatie kunnen we de werking van onze website optimaliseren.
 • Termijn: Deze cookies komen van Hotjar en worden na 1 jaar verwijderd.


Google reCAPTCHA

 • Categorie: Functionele cookies
 • Betekenis: Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je hier. Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.
 • Termijn: Deze cookies komen van Google en worden na maximaal 6 maanden verwijderd.


Toestemming voor het plaatsen van cookies

Volgens de daarover in Nederland aangenomen wet zullen wij vooraf toestemming vragen voor het plaatsen van deze cookies. Helaas is het zo dat het gebruik van embedded content van anderen, zoals bijvoorbeeld presentaties van YouTube of Vimeo er toe kan leiden dat er informatie over bezoekers wordt bijgehouden. Hier hebben wij geen controle over. U kunt gebruikmaken van tools als Ghostery om dit eventueel te blokkeren.

Toestemming cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Cookies accepteren

Als u onze websites optimaal wilt gebruiken, is het noodzakelijk om onze cookies te accepteren. Dit gaat heel gemakkelijk. Bij het bezoeken van onze websites ontvangt u een cookie melding die u kunt weigeren of accepteren.

Cookies verwijderen

Het is ook mogelijk om onze cookies te verwijderen. Hierdoor loopt u wel het risico dat u onze websites niet meer optimaal kunt gebruiken. Hoe uw deze cookies verwijdert is afhankelijk van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens

De Verspillingsfabriek verstrekt uw gegevens aan partners met wie we intensief samenwerken (distributeurs en resellers). Zij nemen met u contact op om uw informatie- of offerteaanvraag adequaat op te volgen.

Veiligheid

De Verspillingsfabriek streeft ernaar om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden bijvoorbeeld opgeslagen op computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en zich bevinden in faciliteiten die eveneens beperkt toegankelijk zijn. Wanneer u informatie opvraagt die uniek is voor u, gebruiken wij beveiligingstechnologieën die voldoen aan de industriële standaard, zoals het SSL-protocol (Secure Socket Layer), om deze informatie gecodeerd te verzenden via internet.

Uw persoonsgegevens controleren

In bepaalde gevallen kunt u persoonsgegevens die via onze websites zijn verstrekt, controleren en corrigeren door naar de pagina te gaan waarop u deze gegevens hebt ingevoerd. In alle gevallen kunt u een verzoek indienen om persoonsgegevens die via onze websites zijn verzameld te controleren en te corrigeren, of u kunt contact met ons opnemen en De Verspillingsfabriek verzoeken deze gegevens niet langer te gebruiken. Mogelijk moeten wij stappen ondernemen om uw identiteit vast te stellen voordat wij u toegang bieden tot uw persoonsgegevens. U kunt ons helpen zorg te dragen voor de correctheid van uw gegevens door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen van uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

Koppelingen naar andere sites

Onze websites kunnen koppelingen naar andere sites bevatten, zoals sites van De Verspillingsfabriek distributeurs en resellers. Hoewel wij proberen alleen koppelingen te bieden naar sites die beschikken over dezelfde hoge normen en hetzelfde respect voor privacy als wij, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of handelwijze met betrekking tot privacy van andere sites.

Social Media

Op deze site zijn mogelijk knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook Instagram, Twitter en LinkedIN. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door leveranciers van deze sociale netwerken zoals eerder genoemd. Deze code plaatst onder meer een “cookie”, zie boven. Leest u de privacyverklaring van deze sites om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Foto- en videobeleid

In voorkomende gevallen kan De Verspillingsfabriek tijdens evenementen waarbij u aanwezig bent foto- of video-opnamen maken voor promotie- en marketingdoeleinden. Het is mogelijk dat u al dan niet herkenbaar op de achtergrond van zulke beelden verschijnt. Eventuele camera’s zullen altijd duidelijk zichtbaar aanwezig zijn.

De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van De Verspillingsfabriek B.V. en/of derden om deze beelden te maken en/of te gebruiken voor promotie- en marketingdoeleinden. U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@deverspillingsfabriek.nl.

Uitoefening van deze privacyverklaring

Als u vragen heeft over deze verklaring en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen direct reageren op uw verzoek en streven ernaar om een bevredigende oplossing te bereiken.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

De Verspillingsfabriek kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wanneer wij dit doen, wijzigen wij de datum ‘laatst gewijzigd’ onderaan deze privacyverklaring. Wij zullen uw toestemming vragen voor alle wijzigingen aan deze privacyverklaring waarmee de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt of verstrekt, substantieel wordt uitgebreid op manieren die niet zijn gepubliceerd in deze privacyverklaring op het moment dat de gegevens werden verzameld.

Contactgegevens

Wanneer u vindt dat De Verspillingsfabriek niet in overeenstemming handelt met haar privacybeleid, of u heeft er een vraag over, dan kunt u contact opnemen met De Verspillingsfabriek. Dit kan door een email te sturen naar het volgende e-mailadres: info@deverspillingsfabriek.nl.

Indien u een relatie met De Verspillingsfabriek heeft bestaat er de mogelijkheid om, na schriftelijk verzoek, uw gegevens in te zien. Indien het door De Verspillingsfabriek verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u De Verspillingsfabriek schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan op het volgende adres:

De Verspillingsfabriek
Huygensweg 10
5466 AN Veghel

Disclaimer

De Verspillingsfabriek is gerechtigd de inhoud van het privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de websites is daarvoor afdoende.

Laatst gewijzigd: 29-04-2020